Rachab en de twee verspieders 🔈

Het boek Jozua beschrijft hoe het volk Israël na de dood van Mozes aan de hand van hun nieuwe leider Jozua het beloofde land innam. Voordat het volk Kanaän intrekt, worden twee verspieders het land in gezonden om het ‘heimelijk te verspieden’. Deze twee verspieders komen terecht in het huis van een hoer, Rachab. Zij beschermt hen en zorgt ervoor dat ze terug kunnen keren naar hun volk. Deze Rachab vinden we nog drie maal terug in het nieuwe testament en daar wordt getuigd van haar geloof.

In deze studie aandacht voor die verzen in het nieuwe testament waar we Rachab terugvinden, de belijdenis die Rachab doet van haar geloof in de God van Israël en natuurlijk ook de typologische betekenis van deze geschiedenis. Waar zijn Jozua, Rachab, de verspieders, enz. een uitbeelding van?

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum:  3 september 2017