diepte van rijkdom 🔈

De wegen die God gaat, zijn diep en vaak ondoorgrondelijk. Maar Zijn doel is hoog en alomvattend. Deze studie gaat over een aantal passages uit de Romeinen brief met tegenstellingen die God gebruikt: lijden en heerlijkheid, zonde en rechtvaardiging, ongehoorzaamheid en ontferming, enz.
Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen. De logische conclusie die we hieruit zouden trekken, is dat we ons onderschikken aan Hem, zodat Hij ons kan gebruiken in Zijn plannen.

Studie deel 1

Studie deel 2

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum:  20 augustus 2017