twee koninkrijken (Juda en Israël) 🔈

God had Zijn naam en beloften verbonden aan het koningshuis van David. Uit zijn familie zou de Messias voortkomen. Toen het koninkrijk van Israël na Davids dood overging naar zijn zoon Salomo, beloofde God aan Salomo dat wanneer hij Hem zou dienen, zijn troon zou worden bevestigd. Als Salomo dat niet zou doen, zou het koninkrijk van hem afgesneden worden.

Salomo diende op latere leeftijd ook de goden van zijn vele vrouwen en daarom werd het koninkrijk van Israël verdeeld in twee koninkrijken van twee stammen en van tien stammen: Juda en Israël. Israël verdween later in Assyrische ballingschap. Waar bleven zij? Officieel zijn zij nooit teruggekeerd. Later woonden de Samaritanen op het grondgebied van de tien stammen. Hoewel dit ons op het eerste gezicht niet erg belangrijk lijkt voor onze tijd, is het tegendeel waar.

Deze bijbelstudie gaat over Juda, Israël, Efraïm, Samaria en de Gemeente, het lichaam van Christus. Wat hebben die allemaal met elkaar te maken?

Studie deel 1

Studie deel 2

PowerPoint 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 24 maart 2019