de achtste tempel

In een eerdere blog schreef ik over zeven tempels. Een tempel in de zin van een heilige plaats of een gewijde plaats. Dat is de plaats waar God woont en Zijn naam aan verbonden heeft. Ook de tabernakel wordt daartoe gerekend (Ex.25:8) en natuurlijk de onzienlijke ’tempel’, de ecclesia, het lichaam van Christus (2 Kor.6:16). Een opmerkelijke lezer attendeerde me erop dat er in de Schrift ook impliciet gesproken wordt van een achtste tempel.

nieuwe schepping
Daar waar zeven het getal van de volheid is, staat de acht voor een nieuwe reeks. Deze achtste ’tempel’ is de nieuwe schepping. In de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal God uiteindelijk zijn alles in allen (1 Kor.15:28). De hele schepping zal vol zijn van Zijn heerlijkheid (Jes.6:3) en Hij zal in Zijn schepping wonen. Van de nieuwe hemel en aarde wordt dan ook gezegd:

Openbaring 21
1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.
2 En ik nam de heilige stad waar, Nieuw Jeruzalem, die, afkomstig van God, neerdaalt uit de hemel, die gereedgemaakt is als een bruid, die voor haar man versierd is.
3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tabernakel van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volkeren zijn, en God Zelf zal met hen zijn.
(…)
22 En ik zag geen tempel in haar, want de Heer God, de Almachtige, is haar tempel, en het Lam.