de poort van de tabernakel

De buitenkant van de tabernakel bestond uit een omheining van wit linnen. Een uitbeelding van de heiligheid en reinheid van God. Het volk Israël dat rondom de tabernakel gelegerd was, zag dan ook een witte muur. Deze omheining was een afscheiding tussen God en mensen.

één poort
Maar God liet ook een poort in de tabernakel bouwen (Ex.27:16). Slechts één, aan de oostkant. Er was één weg tot God. Dat is natuurlijk een schitterende uitbeelding van Jezus Christus. De kleuren die in het deurgordijn gebruikt werden, verwijzen ook naar Hem: hemelsblauw, purper en scharlaken. Blauw is de kleur van de hemel, rood is de kleur van de aarde en purper is de mengkleur daarvan. De uitbeelding van Hem die hemel en aarde verenigd. Purper is de kleur van “de Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus” (1 Tim.2:5).

Ook de poort in de tabernakel wijs ons op Christus, die de enige weg tot God is:

Johannes 14
6 … Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.