goud

Alle onderdelen die binnenin de tabernakel en de tempel stonden waren van goud gemaakt, of van hout met goud overtrokken: de tafel van de toonbroden, de kandelaar, het reukofferaltaar en de ark van het verbond. In 1 Koningen 6 lezen we zelfs dat de hele binnenkant van de tempel van Salomo werd overtrokken met goud. Alles wat je daar binnen zag, was goud! Natuurlijk is dit niet voor niets en heeft dit een betekenis.

onvergankelijk
Goud is een edelmetaal, wat betekent dat het niet oxideert. Met andere woorden: het roest niet. Goud is niet aan verderf onderhevig en is hiermee een uitbeelding van onvergankelijkheid. Wanneer in de tempel alle materialen, zoals hout, zijn overtrokken met goud, is dit een uitbeelding van hoe vergankelijkheid onvergankelijkheid aandoet.

1 Korinthe 15
52 (…) en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden, en wíj zullen veranderd worden.
53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

In deze verzen gaat het over wat er gebeurt als de laatste bazuin klinkt. Natuurlijk is deze opstanding van doden en verandering van de levend overgeblevenen gebaseerd op de levendmaking van de Eersteling, Christus (1 Kor.15:23). Hij kwam als mens, stierf en werd opgewekt. Hij was de eerste die onvergankelijkheid aandeed. Nu is Hij nog verborgen in de hemel, maar de dag breekt bijna aan dat Hij Zijn koninkrijk zal vestigen. Opmerkelijk is dan ook dat goud wel de koning der metalen wordt genoemd. In de eerste plaats spreekt het van Christus en van Zijn opstanding en koningschap. Ook een kroon spreekt van koningschap en is in de regel van goud.

andere kenmerken
Op Wikipedia en andere websites staan allerlei leuke weetjes over goud, zeker voor degene die het met een geestelijke bril leest en kennis heeft van wat het uitbeeldt. Hoe goud ontstaat bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk een raadsel. Één ding is duidelijk voor de wetenschap: het is niet ontstaan op aarde. En dat is logisch, want het is een uitbeelding van onvergankelijkheid en van de verheerlijkte Christus, die nu in de hemel is. Men denkt dat het miljarden jaren geleden ontstaan is door botsingen van sterren. Of u dat soort verhalen met een korreltje goud… ehhh.. zout moet nemen is aan u.

vijftig
Goud is waardevol en waardevast, want het is schaars. Het heeft ook in uitdrukkingen en in ons spraakgebruik een rol. Zo spreken we van een gouden bruiloft of jubileum. Bij beiden gaat het om 50 jaar. 50 in de bijbel herinnert ons aan het jubeljaar. Dat jubeljaar is een uitbeelding van de nieuwe schepping. Na de volheid van 7×7 komt de 50. Andere termen in ons taalgebruik met goud, zijn bijvoorbeeld ‘de gouden eeuw’ of ‘een gouden plaat’.

samenhang
Één eigenschap van goud die echt het vermelden waard is, is dat het weliswaar makkelijk te buigen en vormen is, maar erg lang haar eenheid bewaart. Een blokje goud van 1 gram (een kubusje met zijden van 3,73 mm) kan worden geplet en gewalst tot een plaat bladgoud met een oppervlakte van 1 vierkante meter (bron: Wikipedia).

Kolossenzen 1
16 (…) alles is door Hem en tot Hem geschapen; 17 en Hij is vóór alles en alles staat samen in Hem.

Alles staat samen in Hem, alles heeft cohesie in Hem. Dat wil zeggen dat het heelal haar samenhang heeft in Hem en met Hem is verbonden. Dat is een gouden evangelie!