onderzoek alle dingen?

Van diverse kanten en in verschillende verbanden, heb ik de laatste tijd de reactie of aanbeveling gekregen: “onderzoek alle dingen”. Dit advies op zichzelf heeft een goede klank, omdat het rechtstreeks geciteerd wordt uit de bijbel, toch..?

één ding
Maar waar haal je dan de tijd vandaan om alles wat er op je af komt te onderzoeken? Zeker met de huidige communicatievormen en media is dit voor een mens op z’n zachts gezegd onmogelijk. En hoe rijm je deze raad met wat de Heer ooit tot Martha zei: “één ding is nodig” (Luk.10:42). Of Paulus die zegt: “één ding (doe ik)….” Zowel de Heer als Paulus hebben het over ‘de dingen die boven zijn’, die spreken van God en Zijn woord.

toetsen
Wat staat er dan eigenlijk precies, wanneer het over alle dingen gaat? Dat moet dan toch in overeenstemming zijn met deze Schriftplaatsen waar gesproken wordt over één ding?

1 Thessalonicenzen 5
21 En toets alles! Houd het goede vast!

beproeven
Niet slechts onderzoeken dus, maar toetsen. Toetsen is bezien of iets de proef doorstaat. Maar hoe kun je iets checken als je daarvoor geen toetssteen hebt, een maatstaf..? Paulus heeft het over de dingen van het woord van God. Daarin zouden we alles ‘onderzoeken’.

Ook uit het verband blijkt dat Paulus het over deze zaken heeft:

1 Thessalonicenzen 5
19 Doof de geest niet uit!
20 Minacht profetieën niet!

vasthouden of loslaten
Alles wat we met betrekking tot het woord van God, horen, lezen en tot ons krijgen, zouden we toetsen aan het woord van God. Houdt het stand, dan is het goed en houden we het vast. Kan het de toets niet weerstaan, dan leggen we het naast ons neer.