1 Tim. 2:7 –> ik werd dáártoe gesteld, als leraar van de natiën

In de eerste Timotheüs brief verklaart Paulus plechtig wat zijn missie is die hij onder de natiën zou bekendmaken en leren. God heeft alle mensen op het oog, Hij wil en zal allen redden. Daartoe gaf Christus Jezus zich als een losprijs voor allen!