2 Tim. 1:11 –> nogmaals: Paulus, apostel en leraar van de natiën

Ook in 2 Timotheüs 1 zet Paulus uiteen waartoe hij was aangesteld als apostel en leraar van natiën. Het geweldige goede bericht dat Christus Jezus de dood teniet doet en onvergankelijk leven aan het licht brengt!