Ef. 1:11 –> het geheim van Zijn wil (2)

God gaat door Zijn Zoon, Christus Jezus, het heelal tot Zijn bestemming brengen. Het grote geheim dat Paulus bekend maakt, is dat God zich in deze tijd een groep verzameld die één is met Zijn Zoon. Zij zijn ingelijfd in het lichaam van Christus en delen dan ook in alles wat aan Hem beloofd is. Delend in de allerhoogste positie, wat een toekomst!