Ef.2:8 –>geloof is Gods naderingsgeschenk

In Ef.2:8 staat dat geloof een gave van God is. Letterlijk staat er: het is Gods naderingsgeschenk. Wat is dat? Voor de betekenis hierachter moeten we in het oude testament zijn, want “naderingsgeschenk” is een begrip uit de offerdienst. In het oude testament naderde men tot God via een offer. In deze huishouding van genade nadert God tot de mens met Zijn naderingsgeschenk: geloof!