Fil. 2:10-11 –> alle knie zal buigen!

In Filippenzen 2 verklaart Paulus dat in de naam van Jezus elke knie zal buigen en alle tong zal belijden dat Hij Heer is. Dat het echt om elk schepsel gaat, blijkt uit zijn formulering. Sommigen hebben dit uitgelegd als een gedwongen buigen, maar dat is niet aan de orde. Paulus laat daar geen misverstand over bestaan. Tot eer van God de Vader!