Gal. 3:19 en Rom. 5:20 –> waartoe is dan de wet?

De wet wordt veelal gezien als een leefregel om naar te leven. Een mens zou een wet nodig hebben, zodat hij weet wat hij moet doen en vooral wat hij niet moet doen en daardoor zou een mens minder zondigen, is het idee daarbij. Maar als Paulus antwoord geeft op de vraag waarom de wet is gegeven, blijkt het antwoord radicaal anders. De wet is gegeven om zonde te doen toenemen. Waarom?