God

Het gebruik van gezonde woorden wordt door Paulus met grote nadruk aan Timotheüs voorgehouden (2 Tim.1:13). Veel theologische misverstanden ontstaan doordat men ongezonde woorden gebruikt. Zodra je leerstellingen gaat onderbouwen met woorden die niet naar de Schrift zijn, is het risico groot dat je verkeerd uitkomt. Als het uitgangspunt niet deugt, zal de uitkomst ook niet betrouwbaar zijn.

gezonde woorden
Daar staat natuurlijk tegenover het gebruik van woorden die we wél onderwezen vinden in de Schrift. Gezonde woorden, woorden die de heilige geest leert (1 Kor.2:13). Maar die woorden zijn soms woorden die we zo vaak gebruiken dat we de oorspronkelijke betekenis vrijwel verloren zijn. Of we gebruiken deze woorden zonder erbij na te denken wat het begrip exact inhoudt. Begrippen worden uitgehold en in toepassingen gebruikt waarin ze niet horen.
Één van die woorden is God. Wie is God? En wat betekent het woord God precies? De oorspronkelijke talen waarin de bijbel geschreven is, geven ons veel inzicht in het begrip God.

Theos
Het woord dat in ons nieuwe testament vertaald wordt met God is het Griekse Theos. Dit woord is afgeleid van een woord dat ook nog in onze Nederlandse taal gebruikt wordt: these. We vinden het in woorden als: synthese (=samenstelling), antithese (=tegenstelling), en parenthese (=tussenzin, letterlijk: tussen-stelling). Het woord betekent dus stelling. Het is iets dat gesteld of geplaatst wordt.

God is de Theos, dat wil zeggen: de Plaatser. Hij geeft alle dingen een plaats en zet alles op Zijn plek, Hij is de grote Regisseur.

Elohim
In het Hebreeuws, de taal waarin het grootste gedeelte van het oude testament is geschreven, is het woord voor God Elohim, dat Onderschikker of Beschikker betekent. God is Degene Die alles onder Zich schikt. Hij geeft de dingen Zijn plaats.

God is Degene die alles bedacht heeft, alles gemaakt heeft, alles in stand houdt en met alles tot Zijn bestemming komt. Hij is de Plaatser die alles een plek geeft, Hij is de Beschikker en alles is ondergeschikt aan Hem. Alles is Zijn werk en dus is alle eer voor Hem!

Natuurlijk is God veel groter dan wij met woorden kunnen beschrijven, maar de Schrift geeft ons in de oorspronkelijke talen deze begrippen en zij zijn de inhoud van het begrip God, zoals wij dat kennen in ons taalgebruik.

Romeinen 11
36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in de aeonen. Amen.