passie voor het Woord

Van de Bereeërs wordt gezegd in Handelingen 17 dat zij dagelijks de Schriften onderzochten. Zij hoorden de boodschap van Paulus en Silas aan en hetgeen zij van hen hoorden checkten zij in de Schriften. Zij waren ontvankelijk en bereid te geloven wat waar was.

Handelingen 17
11 Dezen, echter, waren edeler dan degenen in Thessalonica: dezen ontvangen het woord met alle bereidwilligheid en zij onderzoeken dagelijks de Schriften of deze dingen zo zijn.

Het Griekse woord prothumias (G4288) dat hier vertaald is met bereidwilligheid, wordt in de Statenvertaling vertaald met toegenegenheid. Het is opgebouwd uit twee woorden: pro = voor en thumos = (op)bruisen, gemoedstoestand. Dat wat wij passie zouden noemen. Deze Bereeërs waren bereid te luisteren naar het Woord. Ondanks hun godsdienstige achtergrond, hun dogma’s enz.

Zij hadden op voorhand een passie voor het woord en daarom luisterden zij, ontvingen het woord met bereidwilligheid en onderzochten in de Schriften of wat zij hoorden de waarheid was. Dat tekent een juiste houding en een passie voor het woord.