een gelukkig en hoopvol 2023!

We staan aan het begin van 2023 en elk jaar vragen we ons af wat ons dit jaar allemaal staat te wachten. Met betrekking tot onze persoonlijke levens, maar ook op het vlak van het grote wereldgebeuren. Wat betreft dat laatste lijken de ontwikkelingen zich de laatste jaren in een stroomversnelling te bevinden. Wat er ook gebeurt het komend jaar, we mogen weten dat God alles in Zijn hand heeft en dat dit jaar ons weer dichter brengt bij de vervulling van onze hoop!

Titus 2
11 Want de genade van God is verschenen, reddend voor alle mensen,
12 en voedt ons op, opdat wij
(loochenende de oneerbiedigheid en de wereldse begeerten)
met verstand, rechtvaardig en eerbiedig in de huidige aeon zullen leven,
13 terwijl wij uitzien naar de gelukkige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God, en van onze Redder, Jezus Christus.