kan God alles?

Onlangs kwam mijn dochter thuis met de boodschap dat God alles kan. Dat was haar op school verteld. Hoewel dit ongetwijfeld met goede bedoelingen aan kinderen wordt doorgegeven, is het niet wat de bijbel leert.

De bijbel leert bijvoorbeeld dat God niet liegt en ook dat het onmogelijk is dat Hij zou liegen:

Numeri 23
19 God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben (…)

Hebreeën 6
18 …. waarbij het onmogelijk is, dat God liegen zou (…)

God is GOD, niet omdat Hij alles kan, maar omdat Hij alles kan wat Hij wil. Het Griekse woord dat vertaald wordt met God is Theos en dat is afgeleid van een werkwoord dat plaatsen betekent. Hij is de Plaatser en Beschikker  van alle dingen. Hij staat boven alle partijen en is werkelijk GOD.

Efeze 4
6
één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.

Jesaja 46
9 (…) Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk;
10 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen.

God is goed en Hij heeft een plan. Hij werkt Zijn plan uit (Ef. 1:11) en is hierin niet afhankelijk van anderen. God is de Enige die Zijn beslissingen kan nemen onafhankelijk van Zijn schepselen of van omstandigheden. Hij is de Enige met een absoluut vrije wil. Gelukkig maar!