Immanuël

Binnenkort is het Kerst, het grootste feest binnen het christendom, waarbij de geboorte van Jezus wordt gevierd. Ook buiten de christelijke wereld wordt het groots gevierd, als een feest van vrede en licht. Veel aandacht voor Kerst dus, zowel in de religieuze wereld, als daarbuiten.

summier
Het zou ons dan eigenlijk moeten verbazen dat we in de bijbel over de geboorte van Jezus en de omstandigheden eromheen zo weinig terugvinden. Alleen Mattheüs en Lukas maken er melding van. Ter vergelijking: in alle vier de evangeliën vinden we uitgebreid de gebeurtenissen rondom de opstanding van Christus beschreven. Daarnaast ken ik nauwelijks Schriftplaatsen uit de andere boeken van het nieuwe testament die refereren aan Zijn geboorte. Ook hier weer ter vergelijking: de hele rest van het nieuwe testament spreekt over de opstanding van Christus en de gevolgen daarvan. Het is het hart van het evangelie.

Jezus en Immanuël
Ook opvallend is wat er allemaal niet wordt beschreven bij de geboorte van Jezus. Alle details die wij belangrijk vinden bij de geboorte van een kind (gewicht, lengte, enz.) worden niet vermeld. En wat er wel beschreven wordt, wordt vaak niet begrepen. Zo wordt tot Jozef door de engel gezegd over Maria, Zijn ondertrouwde vrouw:

Mattheus 1
21 en zij zal een Zoon baren, en  u zult Hem de Naam Jezus geven, want  Hij zal Zijn volk redden van hun zonden.

Vervolgens staat er iets opmerkelijks:

22 Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei:
23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.

In vers 21 werd nog tot Jozef gezegd dat hij zijn zoon de naam Jezus zou geven, maar in de volgende verzen wordt een profetie aangehaald uit Jes.7:14 en wordt gezegd dat de voortgebrachte zoon de naam Immanuël zou krijgen, wat betekent: God met ons. Nergens wordt Jezus later nog Immanuël genoemd en Matth.1:23 en Jes.7:14 zijn de enige Schriftplaatsen waar we deze naam tegenkomen.

teken
Hoe is dit te verklaren? In Jes.7:14 staat iets belangrijks: “Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven:  Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel  geven”.

Het antwoord is dat de geboorte van Jezus een teken is. Blijkbaar is het een tekening, een illustratie, van iets anders. Als we dat weten, is het makkelijk, want dan leidt het ons naar hen die één zijn met Christus, namelijk Zijn lichaam. De geboorte van de zoon (vergelijk Opb.12) is blijkbaar een uitbeelding van de geboorte van de ecclesia, het lichaam van Christus.

In Mattheus 1 wordt benadrukt dat Jozef en Maria geen gemeenschap hadden gehad. Toch werd er een Zoon voortgebracht. Een schitterend type van de vrouw, Israël, die geen gemeenschap had met de man, God, maar waaruit toch een mannelijke Zoon werd voortgebracht: de ecclesia, het lichaam van Christus.

God met ons
Dat Christus niet één persoon is, maar ook het gezelschap is dat bij Hem hoort, tezamen Hoofd en lichaam, is wat de apostel Paulus mocht bekendmaken. Tot dan was het geheim geweest. Het was er wel, maar verborgen, bijvoorbeeld in Mattheus 1. Let op dat wat aan Jozef verteld wordt in Mattheus 1 tot hem komt via een droom. Dat spreekt altijd van verborgenheden. Alleen zichtbaar voor degenen aan wie het bekend gemaakt wordt. Het is Paulus, de apostel die verborgenheden mocht openbaren, die het antwoord geeft op wat de naam Immanuël, God met ons, betekent:

Kolossenzen 1
27 Aan hen wil God bekendmaken, wat de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheim is onder de natiën: Christus onder (of: in)  jullie, de hoop van de heerlijkheid.