Redder van alle mensen!

Zo nu en dan krijg ik via mijn website wel eens reacties van bezoekers. Meestal zijn dit kritische opmerkingen of oproepen om te stoppen met het verspreiden van de boodschap van het evangelie dat God heel Zijn schepping met Zich zal verzoenen. De kritische opmerkingen zijn van harte welkom. De waarheid mag getoetst worden en zal doordat het beproefd wordt, alleen  maar meer solide en betrouwbaar blijken. Aan de oproepen om te stoppen, kan ik natuurlijk niet voldoen en daarbij sluit ik me aan bij de woorden van Petrus en Johannes in Hand.4:19-20.

niet wij, maar Hij
Maar zo nu en dan krijg ik een mooie reactie van iemand bij wie de boodschap ingang heeft gevonden en waarvoor het levensveranderend is geweest. Die ik gisteren kreeg, wil ik graag delen:

Ik wil u bedanken voor de uitvoerige beschrijving wie Jezus werkelijk is, namelijk de Redder van alle mensen dus ook van mij. Nu hoef ik niet meer bang te zijn. Mij werd ooit door mijn dominee verteld dat ik niet meer bekeerd zou kunnen worden, (…)
Ik dacht dat er geen hoop meer voor me was en heb zelfs een paar extreme depressies daardoor beleefd. Eens zal alles goed komen en zal iedereen God aanbidden en leven in  Zijn oneindige liefde door de verzoening van Jezus aan het kruis (…)

Wat geweldig om te lezen dat iemand die eerst op zichzelf gericht was, op de eigen fouten (en daar ook nog eens bij “geholpen” werd door een “geestelijk leider”) nu omhoog gericht is naar God, die door Zijn Zoon Jezus Christus, tot Zijn doel komt met elk mens!

genade
Het is maar goed dat deze dominee het oordeel niet gegeven is, maar dat dit gegeven is aan de Zoon van God (Joh.5:22), de Redder van de wereld (Joh.4:42). Ook deze dominee zal ooit tot dat besef komen. Ons verleden doet er niet toe, we zijn allemaal als zondaren geboren en komen tekort van de heerlijkheid van God (Rom.3:23). Wat is het goed om te weten dat waar de zonde toeneemt, daar de genade uitermate overvloedig is (Rom.5:20). Blijf daarin staan!

1 Korinthe 15
58 Zodat, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onverzettelijk, altijd overvloedig in het werk van de Heer. Jullie weten, dat jullie moeite niet voor niets is in de Heer.