altijd danken!

In onze persoonlijke levens kan het flink stormen. Ook de gebeurtenissen in de wereld, kunnen zorgen voor angst en zorgen bij de mensen. Er komt veel op ons af: nieuws, voorspellingen, meningen en opinies. Hoe kan een mens rust vinden in deze chaos? De apostel Paulus was vaak in zware omstandigheden. Meerdere keren geeft hij hiervan een beschrijving (zie bijvoorbeeld 2 Kor.11). Toch lopen Paulus’ brieven over van vreugde en dankbaarheid.

opbouwend
We worden in de media bestookt met informatie, waarvan we niet weten of het werkelijke informatie is of desinformatie. Maar is dat hetgeen waar we elkaar op zouden attenderen? Nee! In de 1e Thessalonicenzen brief gaat het over de dag van de Heer, die nu nog toekomst is en voor velen zal komen als een dief in de nacht (5:2), omdat zij in duisternis wandelen (5:4), in tegenstelling tot hen die het licht van Gods woord kennen. In dit verband zegt Paulus:

1 Thessalonicenzen 5
11 Daarom, moedig elkaar aan, en bouw elkaar onderling op, zoals jullie dit ook doen.
(…)
16 Verheug je altijd!
17 Bid ononderbroken!
18 Dank in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor jullie.

rotsvast
Dat wat werkelijk opbouwt, is Gods woord, vast als een rots. Hij is God en heeft een plan waarin alles meewerkt ten goede. Dat is reden genoeg om ons altijd te verheugen en te danken in alles. Let op, dat Paulus hier ook zegt dat dit de wil van God is. Hij wil niet dat wij ons mee laten voeren met al die bewegingen in deze wereld, maar ons vertrouwen op Hem stellen.

Efeze 5
17 Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is.
(…)
19 en spreek tot elkaar in psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, en zing en maak muziek in jullie harten voor de Heer,
20 altijd dankend over alles, in de naam van onze Heer Jezus Christus, aan de God en Vader

danken in en voor alles
Ook hier spreekt Hij over de wil van de Heer. We mogen elkaar en onze blik oprichten tot Hem en spreken over Zijn goedheid en grootheid. Niets gaat buiten Hem om. In 1 Thessalonicenzen 5 gaat het nog over danken in (of: onder) alles, dat wil zeggen: in alle omstandigheden. Maar hier zegt hij: dank voor alles. Wie besef heeft van wie God werkelijk is en wat Hij vermogend is te doen, weet dat alles een doel heeft en daarom danken we Hem onder alle omstandigheden en voor alle omstandigheden. In vertrouwen dat Hij doet wat Hij belooft en dat alles meewerkt ten goede!