niet tegen vlees en bloed

Wanneer wij als gelovigen strijd ervaren, zal over het algemeen voor het oog deze strijd, een strijd lijken tegen mensen van vlees en bloed. Maar de Schrift zegt dat wij geen strijd hebben tegen vlees en bloed, maar dat er achter wat wij zien, andere machten verborgen zijn:

Efeze 6
12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,  tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van deze aeon, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Wij zijn samen met Christus gezet in de hemel (Ef.2:6) en daar is ons leven (Kol.3:3). Eerder in de Efeze brief zei Paulus dan ook:

Efeze 3
10  opdat nu door de gemeente (ecclesia) aan de overheden en de machten in de hemel de veelkleurige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden.

God maakt nu, door Zijn ecclesia (=uitgeroepenen) aan de overheden en machten in de hemel Zijn veelkleurige wijsheid bekend. Die machten zijn de geestelijke krachten die deze wereld beheersen. Achter de schermen, want het zijn geestelijke machten en dus onzienlijk. Wij zijn hun opponenten, omdat we met Christus zijn gesteld over het heelal (Ef.1:22).

Overwinning
De strijd die wij ervaren is dus inderdaad niet tegen vlees en bloed, want achter de zichtbare strijd bevinden zich deze onzienlijke machten. Wij hoeven ons ook geen zorgen te maken, want in Christus zijn we meer dan overwinnaars (Rom.8:37). De afloop staat al vast, Hij heeft de overwinning behaald en wij zullen met Hem over het universum gesteld worden.

Wanneer Paulus spreekt over de geestelijke strijd roept hij op om de geestelijke wapenrusting aan te trekken. Niet om actief te strijden, maar om te blijven staan. Onze strijd is niet om de strijd aan te gaan, maar dat wij worden be-streden en in die strijd staande te blijven. Tot vier keer toe gebruikt Paulus in Efeze 6 het woord ‘staan’ of ‘staat dan!’  Staan in Zijn overwinning namelijk. Succes verzekerd!

Geestelijke ‘wapens’
Ervaart u strijd als gelovige? Dat is ten diepste geen strijd tegen vlees en bloed. Zelfs al ondergaat u die in maatschappelijke, aardse relaties, want daarover had Paulus het in Efeze 5:22 t/m 6:9. Als werknemer, in uw gezin, of zelfs in uw huwelijk? Het is geen strijd tegen vlees en bloed. De ‘wapens’ waarvan wij ons zouden bedienen, zijn dan ook geen stoffelijke of vleselijke:

Efeze 6
14   Staat dan, uw middel omgord in waarheid,  en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,
15  en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede.
16  In alles opnemend het schild van het geloof, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
17   En ontvang de helm van redding en het zwaard van de geest, dat is het woord van God.