Filemon :3 genade en vrede

Nu volgt de gebruikelijke groet, die we vinden in alle brieven van Paulus, behalve in de Hebreeën brief, als we die tot de brieven van Paulus mogen rekenen. Alleen in beide Timotheüs brieven voegt Paulus naast genade en vrede nog ontferming toe aan zijn groet.

3 Genade [is] met jullie en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

genade met jullie
De meeste vertalingen geven hier weer: genade zij met jullie. Grammaticaal gezien zou er dan sprake moeten zijn van een aanvoegende wijs en dat is niet het geval. Er wordt een feit gesteld en als we dan een woord moeten invoegen, zou dat zijn: genade is met jullie.

charis en sjaloom
De groet bestaat uit de gangbare Griekse groet: genade (>charis) en de gebruikelijke Hebreeuwse groet: vrede (>sjaloom). Ook de volgorde is veelzeggend. Genade is: vreugde om niet, gunst en heeft ook alles te maken met dankbaarheid. Wie besef heeft van genade, ervaart daardoor vrede.

God, onze Vader
Die vrede kent een oorsprong en dat is God, onze Vader. Hij is onze Schepper, alles komt uit Hem voort en Hij laat niet varen de werken van Zijn handen (Ps.138:8). Dat te weten is een onuitputtelijke bron van vrede en vreugde. Als een mens ziet op zichzelf en zijn eigen werken, of op anderen, wordt hij altijd teleurgesteld. Het goede bericht van de genade van God (Hand.20:24) richt onze blik omhoog en wie dat doet, wordt nooit teleurgesteld.

de Heer Jezus Christus
God heeft alles in de hand van Zijn Zoon gegeven (Joh.3:35). Hij is onze Heer (>Eigenaar). En ook dat is een eindeloze bron van vreugde (Fil.4:4). Hij redt ons, Hij heiligt ons, Hij reinigt ons en zorgt voor ons.

Filippenzen 4
4 Verheug je in de Heer, altijd! Weer zal ik het uitspreken: Verheug je!
5 Laat jullie inschikkelijkheid bij alle mensen bekend worden. De Heer is nabij.
6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat in alles jullie verzoeken, door gebed en smeekbede, met dankzegging bekendgemaakt worden bij God.
7 En de vrede van God, die elk denken te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus.