ik zal mijn raadsel bij de harp onthullen

Deze bovenstaande, nogal cryptische woorden, vinden we in Ps.49:5. Het zijn profetische woorden, die voorzeggen dat door God in raadselen (of: verborgenheden) zou worden gesproken. Verborgenheden of geheimenissen brengen ons natuurlijk in het nieuwe testament. Het is niet de enige Psalm waar we dergelijke woorden vinden. In Matth.13:35 worden woorden uit Ps.78:2 aangehaald. Daar in Mattheus 13 vinden we voor het eerst dat Jezus in gelijkenissen spreekt. Het commentaar hierop is dat dit gebeurt “opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei: Ik zal Mijn mond opendoen met gelijkenissen; Ik zal over dingen spreken die verborgen waren vanaf de grondlegging van de wereld.”

Ook de raadselachtige woorden uit Psalm 49 brengen ons in dezelfde richting, zelfs op dezelfde plaats:

5 Ik zal mijn oor uitstrekken tot een spreuk, ik zal mijn raadsel bij de harp onthullen.

meer van Kinnereth
Harp is in het Hebreeuws kinor. Jezus sprak zijn gelijkenissen bij de zee van Galilea, maar een andere naam daarvoor is ‘het meer van Kinnereth’ (het meer van de harp), de Griekse vorm hiervan is ‘het meer van Gennesareth’. Dit meer heeft de vorm van een harp. In beeld spreekt het van hoe Jezus het land (Israël) verlaat en zich wendt tot de volkeren(zee). Daar spreekt Hij in verborgenheden en onthult ze aan Zijn leerlingen. Een schitterend plaatje van onze tijd.

muziek
De harp in de Schrift brengt ons ook bij David. Hij speelde op de harp en dit instrument vinden we dan ook vaak genoemd in zijn Psalmen. David is een type van Christus, de zoon van David. Muziek geeft rust, maakt blij en kan zonder (mensen)woorden een mens diep raken. Hiermee is het een schitterend  type van het woord van God.