Genesis 48:1-6 verwisseling van het eerstgeboorterecht

Eén van de grote thema’s uit het boek Genesis is dat de oudste zoon niet het eerstgeboorterecht ontvangt, maar dat dit gaat naar een jongere zoon. Denk aan Izak en Ismaël, Jakob en Ezau, maar natuurlijk ook Jozef die gesteld wordt boven Ruben. Met betrekking tot Jozef wordt dit verschijnsel nog eens herhaald.

Genesis 48
1 En het is na deze dingen, dat men tot Jozef zegt: Zie, jouw vader is onwel. En hij neemt zijn twee zonen met zich mee, Manasse en Efraïm.
2 En men vertelde Jakob en zegt: Zie, jouw zoon Jozef is tot jou gekomen. En Israël maakt zich standvastig, en hij zit op de rustbank.
3 En Jakob zegt tot Jozef: God, de Almachtige verscheen aan mij in Luz in het land van Kanaän en Hij zegende mij.
4 En Hij zei tot mij: Zie, Ik maak jou vruchtbaar. En Ik vermeerder jou en Ik maak jou tot een menigte van volken. En Ik geef dit land aan jouw zaad na jou tot een aeonisch grondbezit.
5 En nu, jouw twee zonen, die aan jou in het land van Egypte geboren zijn, voordat ik tot jou naar Egypte kwam, zij zijn van mij. Efraïm en Manasse zullen voor mij zijn als Ruben en Simeon.
6 Maar jouw nakomelingen, die jij na hen verwekt, zullen van jou zijn; naar de naam van hun broers zullen zij genoemd worden in hun lot-bezit.

Efraïm en Manasse
Van de twee zonen van Jozef die geboren worden in het buitenland, zegt Jakob dat zij voor hem zullen zijn als Ruben en Simeon. Ruben en Simeon zijn de twee zonen die hem als eerste werden geboren (Gen.29:32-33). Jakob stelt de twee zonen van Jozef, die geboren zijn onder de natiën, in de plaats van Ruben en Simeon. Hij verwisselt zijn eigen zonen met Efraïm en Manasse. Overigens is hier ook de volgorde van Efraïm en Manasse omgeruild, want Manasse was Jozefs oudste zoon en zou als eerste genoemd moeten worden. Zoals we later in dit hoofdstuk zullen zien, worden ook Manasse en Efraïm verwisseld.

de ecclesia
Efraïm en Manasse zijn een uitbeelding van de ecclesia. Zij worden verzameld uit de natiën (Kol.1:25) en het huis van Jakob heeft voor een lange tijd geen weet van de geboorte van deze zonen… Zij komen voort uit het lichaam van Jozef, zoals de ecclesia het lichaam van Christus is. Zij ontvangen de hoogste positie en worden gesteld boven het huis van Israël.