Genesis 50:15-21 Jozef kent God als GOD

Voordat het boek Genesis wordt afgesloten met de dood van Jozef en zijn laatste woorden, vinden we nog een opmerkelijke gebeurtenis beschreven. Jakob is dood en nu vrezen de broers dat Jozef alsnog het kwaad dat zij hem hadden aangedaan, zal vergelden met kwaad.

Genesis 50
15 En Jozefs broers zien, dat hun vader dood is, en zij zeggen: Stel dat Jozef wrok koestert tegen ons en tot ons doet terugkeren, ja, terugkeren al het kwaad, dat wij hem vergolden hebben.
16 En zij doen een boodschap uitgaan tot Jozef, zeggend: Jouw vader heeft voor zijn dood instructie gegeven, zeggend:
17 zó zullen jullie tot Jozef zeggen: Och, verdraag, alsjeblieft, de overtreding van jouw broers en hun zonde, want zij hebben jou kwaad vergolden. En nu, verdraag, alsjeblieft, de overtreding van de dienaren van de God van jouw vader. En Jozef huilt, toen zij zó tot hem spraken.
18 En zijn broers gaan ook zelf, en zij vallen voor hem neer en zij zeggen: Zie, wij zijn jou tot dienaren.
19 En Jozef zegt tot hen: het moet niet zo zijn dat jullie vrezen! Want ben ik in de plaats van God?
20 En jullie hebben wel kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede bedacht, ten einde te doen, zoals deze dag: een groot volk in het leven te behouden.
21 En nu, het moet niet zo zijn dat jullie vrezen; ik zal jullie en jullie kinderen onderhouden. En hij troost hen en hij spreekt tot hun hart.

werkelijk Godsbesef
Er zijn zeventien jaren voorbij gegaan sinds Jozef zich aan de broers bekend maakte (47:28). Nu Jakob is overleden, vrezen de broers alsnog voor Jozefs vergelding. Jozef is emotioneel geraakt dat zijn broers nog steeds niet beseffen wie hij is. Jozef huilde, staat er voor de zevende keer in het verslag van het leven van Jozef (42:24; 43:30; 45:14 en15; 46:29; 50:1). Jozef verklaart dat zij wel kwaad gedacht hadden tegen hem, maar dat God dit kwaad ten goede heeft gekeerd. Eerder zei Jozef al tegen zijn broers: “om jullie in het leven te behouden heeft God mij voor jullie uit gezonden” (45:5). Het kwaad dat zij hadden bedacht, gebruikt God ten goede om de kwaaddoeners te zegenen. En Jozef wist dit en begreep dat God alles in zijn leven een plaats geeft en de dingen zo moesten gaan.

de Redder van de wereld
In Gen.45:5 zegt Jozef nog: om jullie in het leven te behouden. Hier in Genesis 50 voegt hij daar iets aan toe: om een groot volk in het leven te behouden. Jozef redde immers ook het volk van Egypte van de hongerdood en we lezen zelfs dat de gehele aarde tot Jozef kwam om voedsel te kopen (41:57). Vandaar dat Jozef door Farao werd genoemd: Safenath-Paneach (41:45). Dat betekent: Redder van de wereld! Jozef is een schitterend type van de Heer Jezus Christus, die verworpen en gedood werd door het huis van Jakob, maar door God is aangesteld om niet alleen Israël te redden, maar de hele wereld (1 Tim.4:10). God gebruikt het kwaad dat tegen Zijn Zoon is geschied, om deze hele schepping met Zichzelf te verzoenen (Kol.1:20).