in het leven als koning heersen

Romeinen 5 is één van de gedeeltes waar Paulus een vergelijking maakt tussen Adam en Christus. Adam zorgde ervoor dat de dood heerst en doorgegaan is tot alle mensen (5:12,17). Christus echter overwon de dood en deze rechtvaardigheidsdaad brengt voor alle mensen rechtvaardiging en leven (5:18). Alle mensen zijn inbegrepen in Adam en Christus, dat is de overeenkomst. De rest is contrast.

Paulus spreekt in dit gedeelte ook over in het leven als koning heersen, een onderwerp dat hij in dit hoofdstuk, maar vooral ook in het volgende hoofdstuk, uiteen zet.

Romeinen 5:17
Want als door de overtreding van de ene de dood als koning heerst door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven als koning heersen door de Ene, Jezus Christus.

de wet
Hoe heerst een gelovige als koning in dit leven? Niet door netjes onder de wet te leven, want de wet doet zonde toenemen (5:20). Wie onder de wet leeft, heerst niet als koning in dit leven, maar wordt beheerst, door zonde namelijk (Rom.7).
Als koning heersen in dit leven, is wandelen in nieuwheid van leven (6:4). Dan worden wij niet geregeerd door de zonde en zijn niet onder de macht ervan.

genade
Wij werken niet om te verdienen, maar rusten in wat wij hebben ontvangen: overvloed van genade. Wij zijn geen zondaars meer, want Christus stierf voor ons toen wij nog zondaars waren (5:8). Wij leven voor God (6:10) en zijn dood voor de zonde (6:11). Wij zijn één met Christus: samen met Hem gestorven, samen met Hem opgewekt (6:4). We zijn één plant, een organisme, een eenheid, met Hem (6:5)

Wie daaruit leeft, wordt niet beheerst door de zonde, maar heerst als koning in dit leven door Jezus Christus.