Adam en Christus 🔈

Adam en Christus zijn tegenpolen. Adam bracht zonde en dood deze wereld binnen en Christus, de laatste Adam, brengt rechtvaardiging en leven. Dat zijn tegenstellingen, maar er zijn ook overeenkomsten. Beiden zijn hoofd van een mensheid, die alle mensen omvat. Paulus maakt dit duidelijk in twee vergelijkingen die we vinden in 1 Korinthe 15 en Romeinen 5. Deze vergelijkingen zijn zo krachtig en scherp dat ze geen ruimte laten voor een andere verklaring. Paulus bedoelt precies wat hij schrijft: leven en onvergankelijkheid voor allen die in Adam sterven!

Dat Adam hoofd is van een mensheid staat meestal niet ter discussie. Hij was de eerste mens en bracht door zijn daad de zonde de wereld binnen en door de zonde de dood. Maar waarom is Christus het hoofd van de hele mensheid en zijn alle mensen in Hem ingesloten? Ook daarop vinden we het antwoord bij de apostel Paulus.

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 16 april 2017