Richteren 13:4-5 Simson, een Nazireeër

De aankondiging van de geboorte van Simson is bijzonder, want de engel spreekt tot een onvruchtbare vrouw. Daarnaast doet deze aanzegging sterk denken aan de engel die verscheen aan Maria en de geboorte van Jezus aankondigde. Maar ook wat de engel verder nog vermeldt, is bijzonder.

Richteren 13
4 En nu, neem uzelf in acht en drink geen wijn en sterke drank, en eet niet iets dat onrein is,
5 Want zie, je zult zwanger worden en een zoon baren en geen scheermes zal op zijn hoofd komen, want van de moederschoot af zal de jongen een Nazireeër van God zijn. En Hij zal een begin maken met het verlossen van Israël uit de hand van de Filistijnen.

geen wijn
Bij de aankondiging van Simsons geboorte wordt gezegd dat hij een Nazireeër zal zijn. De voorschriften van het Nazireeërschap worden beschreven in Numeri 6. Wat een bijbelkenner misschien wel het meest opvalt in deze verzen, is dat een Nazireeër geen wijn zou drinken. Wijn is een uitbeelding van nieuw leven en heeft een geweldige positieve betekenis in de Schrift. Maar een Nazireeër past het niet, omdat de Nazireeër, in dit geval Simson, een uitbeelding is van de mens Jezus van Nazareth in Zijn eerste komst. Simson is géén beeld van de opgewekte Christus en daarom had hij geen deel aan de wijn, die de uitdrukking is van opstandingsleven. Dat ging ver, want ook de vruchten van de wijnstok, druiven of gedroogde druiven, mocht hij niet eten. Als er een einde komt aan het Nazireeërschap, zegt Num.6:4 dan ook: en daarna zal de Nazireeër wijn drinken.

lang haar
Ook het lange haar is een uitbeelding van de mens Jezus, die kwam in vernedering. Paulus schrijft dat lang haar voor een man oneer (>zonder eer) is (1 Kor.11:14). Het lange haar van Simson spreekt van Hem, die kwam in oneer door zich te vernederen, de gedaante van een slaaf aan te nemen en de mensen gelijk te worden (Fil.2:5-8). Hij heeft vanwege de vreugde (>wijn) die vóór Hem lag, het kruis verduurt en de schande (>lang haar) veracht (Hebr.12:2).

begin van verlossing
Simson is eigenlijk de enige waarvan we specifiek lezen dat hij een Nazireeër was. We lezen weliswaar van Samuël dat zijn moeder Hanna aan God een belofte doet, dat als zij een kind krijgt, er geen scheermes op zijn hoofd zal komen (1 Sam.1:11), maar daar wordt niets over de wijn gezegd. En in Handelingen zien we dat Paulus te maken krijgt met vier mannen die een gelofte hebben gedaan, waarschijnlijk de gelofte van een Nazireeër (21:23-24), maar het wordt niet zo genoemd. Hoe dan ook, Simson is een bijzondere Nazireeër, omdat het van hem specifiek vermeld wordt én omdat hij het is vanaf zijn geboorte. Simson is een uitbeelding van Jezus, vanaf zijn geboorte tot Zijn dood. Vandaar dat Simson een begin zou maken met de verlossing van Israël.

David en de Zoon van David
Wie was het dan die het volk Israël definitief zou verlossen? Dat antwoord wordt later gegeven in 2 Sam.3:18: Door de hand van David, Mijn dienaar, zal Ik Mijn volk Israël redden uit de hand van de Filistijnen en uit de hand van al hun vijanden. David brengt de definitieve verlossing. Maar hij is natuurlijk een type van de Zoon van David, de opgewekte Christus, die zal zitten op de troon van Zijn vader David en alle vijanden zal onderschikken!