bidden en danken 🔈

Veel gebed lijkt erop gericht om God op andere gedachten te brengen, maar heeft God advies nodig van Zijn eigen schepselen? Als Paulus spreekt in zijn brieven over gebed, laat hij juist zien dat gebed God niet veranderd, maar dat de bidder wordt veranderd. Bidden blijkt ook veel meer te zijn dan een gebed opzeggen. Het is een houding naar God toe. Degene die besef heeft dat hij een schepsel is ten opzichte van de grote God bij wie niets onmogelijk is, neemt vanzelf een houding van dankbaarheid aan ten opzichte van Hem. Wie bidt, verwacht het van Hem. Voor degenen die God liefhebben, werkt dan ook alles mee tot het goede. Het goede is namelijk dat wat Hij voorneemt en uitwerkt en Zijn plannen falen nooit.

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 17 juli 2016