de gebeurtenissen rond de kruisiging (2) 🔈

Rond de veroordeling en kruisiging van Jezus vinden we heel wat details vermeld die op het eerste gezicht van weinig belang lijken. Over de kruisiging zelf vinden we bijvoorbeeld slechts de sobere mededeling: “En zij kruisigen Hem”. Over zaken die wij doorgaans graag willen weten, zoals over de gemoedstoestand en gedachten van de Heer, vind je nauwelijks iets terug in de evangeliën.

Wat we wel lezen is hoe het Judas verder vergaat, dat Pilatus de menigte laat kiezen tussen de vrijlating van Jezus en een andere gevangene, hoe de klederen van Jezus verdeeld worden, enz. Dit zijn details waarin belangrijke betekenissen verborgen liggen. Daarom wordt er dan ook verslag van gedaan.

In deze studie ook aandacht voor de uitroep van Jezus: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten”. Werd Jezus echt verlaten door Zijn Vader en is de drie uur duisternis daar de uitdrukking van?

Studie deel 1 (gestopt vanwege lege batterij)

Studie deel 2

Studie deel 3

PowerPoint 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 21 april  2019