dood voor de zonde, levend voor God! 🔈

De gelovige is één met Christus, samen met Christus gestorven, begraven en opgewekt. We vinden het begrip ‘samen’ dan ook in alle brieven van Paulus. Dat Hij is opgewekt betekent niet alleen dat wij ook zullen worden opgewekt, maar dat wij, nu al, in nieuwheid van leven zouden wandelen.

 

Studie deel 1 (er ontbreekt een aantal minuten vanwege een lege batterij)

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Rotterdam
Datum:  31 mei 2020