de gelijkenis van de verloren zoon 🔈

De gelijkenis van de verloren zoon wordt over het algemeen gebruikt in evangelisatie toespraken. Het beeld is dan dat wij zondaren die verloren zoon zijn, op wie de God de Vader staat te wachten. Maar hoewel dit waar is, doet dit niet helemaal recht aan deze gelijkenis. De oorsprong van ‘de verloren zoon’ was dat hij één van de twee zonen van de vader was. Pas daarna kwam hij in een ver land, in een schijnbaar verloren toestand terecht en komt hij tot bezinning. De hele Schrift door vinden we deze waarheid van twee zonen. Met name in Genesis, zoals Ezau en Jakob, Ismaël en Izak, Manasse en Efraïm, enz.

Ook de andere zoon speelt een belangrijke rol in de gelijkenis in Lukas 15. Hij was boos en jaloers op zijn broer. Wie is hij? Paulus geeft het antwoord in de Romeinen brief.

 

Studie

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 5 augustus 2018