het evangelie van de opstanding 🔈

Gisteren gaf ik een bijbelstudie op Urk met als onderwerp: het evangelie van de opstanding. Hét hoofdstuk in de Schrift dat spreekt over opstanding is 1 Korinthe 15.

Paulus vangt het hoofdstuk aan met de mededeling dat hij het evangelie bekend maakt. Dit evangelie is gebaseerd op de dood en opstanding van Christus. Het hoofdstuk is dan ook een geweldige uiteenzetting over wat het fundament is van dit evangelie en wat het resultaat ervan is, maar vooral nog: zal zijn.

Wat is dat precies? Wat is de rol van Adam hierin? En wat is de rol van de laatste Adam?

Over o.a. deze vragen gaat deze bijbelstudie.

 

Beluister studie

PowerPoint

 

Plaats studie: Urk
Datum: 29 maart 2015