Jozef zoekt zijn broers (Genesis 37) šŸ”ˆ

Genesis 37 spreekt van Jozef die door zijn broersĀ in een kuil gegooid wordt en door hen wordt verkocht. Dit is een heenwijzing naar deĀ verwerping en moord van Jezus Christus, door hetĀ huis van Jakob,Ā duizenden jaren later.
Alle details in dit hoofdstuk zijn typologisch enĀ wijzen vooruitĀ naar hogere zaken en hoewel het in dit gedeelte niet goed af lijkt te lopen met Jozef en het spreekt overĀ zijn vernedering en verwerping, vinden we ook in dit hoofdstuk al aanwijzingen naar de latere verhoging van Jozef en dus ook van Christus.

 

Beluister studie

PowerPoint presentatie

 

Plaats studie: Urk
Datum:Ā 6 decemberĀ 2015