1 Kor. 8:4-6 –> één God!

Als een refrein vind je het door heel de Schrift: er is één God. Wat betekent het begrip God en wat is Zijn relatie tot ons? Paulus bevestigt de woorden over de Ene God uit de Tenach in 1 Korinthe 8. Maar als er één God is, wie is dan de Heer Jezus Christus?