1 Tim. 2:1-5 –> bidden en danken voor de overheid?

Paulus roept op om te bidden en danken voor alle mensen en specifiek voor ‘koningen en hooggeplaatsten’. Hoe kunnen we dat doen als we het niet eens zijn met beslissingen en beleid van de overheid? Wat is het geheim daarvan?