Filemon :20-21 Paulus’ verzoek

Paulus was zeer dankbaar voor Filemon. Hij hoorde in zijn gevangenschap over Filemons liefde en trouw tot de Here Jezus en alle gelovigen (:5). Uit de brief komt naar voren dat er een zeer sterke band was tussen hen. Ze waren niet alleen medegelovigen, maar er was ook een nauwe samenwerking in hun dienst aan God en het evangelie (vers 2, 7, 17, enz).

20 Ja, broeder, moge ik voordeel van jou hebben in de Heer, geef mijn innerlijke gevoelens rust, in Christus.
21 Vertrouwen hebbend in jouw gehoorzaamheid schrijf ik jou, wetend, dat jij zelfs meer zal doen dan wat ik zeg.

woordspeling
Het Griekse woord onaimēn dat Paulus gebruikt in vers 20, en dat is vertaald met moge ik voordeel hebben, is een woordspeling op de naam Onesimus. Die naam heeft immers als betekenis nuttig of voordelig. Paulus wil graag het voordeel (>oanimen) van het gebruik maken van de diensten van Onesimus.

innerlijke gevoelens
Paulus had het woord innerlijke gevoelens (of: ingewanden) al eerder gebruikt. In vers 7 zei hij dat de innerlijke gevoelens van de heiligen door Filemon tot rust waren gekomen. In vers 12 verbindt hij het terugsturen van Onesimus aan zijn innerlijke gevoelens, het ging hem zeer aan het hart. Paulus wilde Onesimus graag bij zich houden, omdat hij veel voordeel van hem had bij zijn dienst (:11,13). Het zou hem rust geven als Filemon gehoor gaf aan zijn verlangen dat Onesimus hem kon dienen.

gehoor geven aan
Paulus deed geen beroep op de autoriteit die hij had door zijn apostelschap om Onesimus op te eisen (:8). Het vertrouwen in de gehoorzaamheid van Filemon is dan ook geen vertrouwen hebben in een bevel dat hij Filemon heeft gegeven, maar dat Filemon gehoor geeft aan de behoeften van Paulus.

ruimte geven
Het lijkt erop dat Paulus op een lichtvoetige wijze de dingen onder Filemons aandacht brengt. In de brief staan nogal wat woordspelingen, waar ik al eerder op gewezen heb (vers 1,2 en 11) en ook hier weer. In vers 19 zei Paulus nog: …opdat ik niet tot jou zal zeggen dat jij bovendien ook jezelf aan mij verschuldigd bent. Nu zegt hij in vers 21: …wetend, dat jij zelfs meer zal doen dan wat ik zeg. Zo maakt hij op een speelse manier duidelijk aan Filemon wat zijn verlangen is, zonder hem te bevelen en het vuur aan de schenen te leggen. Wanneer wij leven uit genade, kunnen we de ander vertellen hoe wij de dingen zien en hen de ruimte geven de eigen keuzes te maken. Ook al pakt dat voor ons anders uit dan wij hopen, we kunnen ons daarin schikken. Ook dan is God de Plaatser.