de tweede brief van Paulus aan TimotheĆ¼s šŸ”ˆ

Dit is een zeer persoonlijke brief van Paulus aan zijn vriend TimotheĆ¼s. Het is ook Paulus laatste brief, die hij schreef aan het einde van zijn loopbaan. Paulus was gevangen genomen en verwachtte niet lang meer te hebben. Deze brief wordt dan ook wel eens zijnĀ geestelijk testamentĀ genoemd. Hoe dan ook, wie in die positie verkeerd, heeft belangrijke zaken te melden!

1. de tweede TimotheĆ¼s brief 1:1-12
In de introductie van 2 TimotheĆ¼s vinden we natuurlijk de afzender en de geadresseerde. Maar Paulus verklaart ook waartoe hij door God gesteld was: een apostel en leraar van de natiĆ«n, gezonden om de boodschap te verkondigen dat Christus Jezus door het evangelie de dood teniet doet en leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt.

2 TimotheĆ¼s 1:1-12
Powerpoint

2. de tweede TimotheĆ¼s brief 1:13-2:9
Paulus moedigt TimotheĆ¼s aan een patroon van gezonde woorden te gebruiken. Wat houdt dat in en zijn er dan ook ongezonde woorden? Ook geeft Paulus een aantal vergelijkingen uit het dagelijks leven voor de loopbaan die TimotheĆ¼s zou lopen. Net als Paulus zelf zou hij te maken krijgen met lijden, vervolging en gevangenschap. Hoe kun TimotheĆ¼s dat verduren?

2 TimotheĆ¼s 1:13-2:9
Powerpoint

3. de tweede TimotheĆ¼s brief 2:10-2:21
Het woord is betrouwbaar en TimotheĆ¼s zou zich presenteren als een betrouwbare arbeider, die het woord van de waarheid correct zou snijden. Paulus wijst op het belang hiervan, omdat het met het ‘christendom’ al snel bergafwaarts zou gaan. Dit beschrijft hij aan de hand van twee metaforen.

2 TimotheĆ¼s 2:10-2:21
Powerpoint

4. de tweede TimotheĆ¼s brief 2:22-3:9
In de laatste dagen zouden gevaarlijke tijden aanbreken, waarschuwt Paulus. Het verband waarin hij dit zegt is godsdienstig, men zou een ‘vorm van godsvrucht’ hebben. Het contrast dat Paulus geeft, is telkens: ‘mƔƔr jij….’

2 TimotheĆ¼s 2:22-3:9
Powerpoint

5. de tweede TimotheĆ¼s briefĀ 3:10-4:5
Wat is ons houvast in gevaarlijke tijden? Het woord van God! Paulus wijst ons op het belang van het woord van God en waarom het een levend woord is.

2 TimotheĆ¼s 3:10-4:5
Powerpoint

6. de tweede TimotheĆ¼s brief 4:6-4:13
In de TimotheĆ¼s brieven waarschuwt Paulus voor de neergang die zich al had ingezet en die zou doorgaan in het christendom. Daar tegenover stelt hij de Schrift als het betrouwbare woord van de waarheid. In dit gedeelte spreekt Paulus van zijn aanstaande sterven. Hij was aan het einde van zijn loopbaan en houdt zich nog met een belangrijk ding bezig: het verzamelen en bewaren van de Schriften. Dit deed hij samen met Petrus, Marcus en Lukas.

2 TimotheĆ¼s 4:6-4:13
Powerpoint

 

7. de tweede TimotheĆ¼s brief 4:14-4:22
Het slot van de tweede TimotheĆ¼s brief handelt over hoe Paulus zich in zijn gevangenschap in Rome moest verantwoorden voor het gerecht. Hij was inmiddels verlaten en stond daar naar de mens gesproken alleen. Maar dat ziet hij zelf heel anders: de Heer was bij Hem en maakte hem krachtig!

2 TimotheĆ¼s 4:14-4:22
Powerpoint