Christus is opgewekt en gezien 🔈

Het nieuwe testament is een gedocumenteerd verslag van getuigen van de opstanding van Christus. Zij hadden de opgewekte Christus gezien en brachten daar verslag over uit. Toen de apostelen geconfronteerd werden met de dood van Jezus, waren zij volkomen uit het veld geslagen. Enige tijd later waren zij veranderd in krachtige getuigen, omdat ze Hem hadden gezien. Hij die dood was, leefde weer en had de dood overwonnen. Dat is een goed bericht dat verteld moe(s)t worden!

 

Studie deel 1

Studie deel 2

Powerpoint

 

Plaats studie: Hendrik Ido Ambacht
Datum: 19 maart 2017