de geheimenissen van het Koninkrijk (de gelijkenissen in Mattheüs 13) 🔈

Op deze bijbelstudiedag is Mattheüs 13 besproken. In dit hoofdstuk wordt door de Here Jezus een serie van 8 gelijkenissen verteld. Deze gelijkenissen spreken, zo zegt Hij zelf, over de geheimenissen/verborgenheden van het Koninkrijk van de hemelen. Ze spreken over de periode dat het Koninkrijk verborgen zou zijn.

Studie 1
In deze studie wordt Mattheüs 13:1-23 behandeld. In deze studie antwoord op de vragen:

• Wat is het Koninkrijk van de hemelen?
• Wat zijn gelijkenissen?
• Waarom sprak de Here Jezus in gelijkenissen?
• Wat wordt er bedoeld met dat het volk ‘ziende zou zien, maar niet bemerken’ en ‘horende zou horen, maar niet begrijpen?
• Enz.

Ook wordt in deze eerste studie de gelijkenis van de zaaier besproken.

Studie 2
In deze studie wordt Mattheüs 13:24-43 behandeld: de gelijkenis van het onkruid, de gelijkenis van het mosterdzaad en de gelijkenis van het zuurdesem.
Deze gelijkenissen blijken in betekenis overeen te komen.

Studie 3
In deze laatste studie wordt Mattheüs 13:44-53 besproken: de gelijkenis van de schat in de akker, de parel en het visnet. Ook deze drie gelijkenissen hebben een zelfde strekking.

Als laatste en achtste gelijkenis in de reeks, wordt de gelijkenis van de Schriftgeleerde vermeld.
Deze blijkt een speciale betekenis te hebben in verband met de zeven voorgaande gelijkenissen.

 

Studie 1 beluisteren
PowerPoint studie 1

Studie 2 beluisteren
PowerPoint studie 2

Studie 3 beluisteren
PowerPoint studie 3

 

Plaats studie: Urk
Datum: 16 mei 2015